YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

 

2022 Yılı

YMM Raporu ile

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilere İlişkin İadeler için;

Yapılabilecek

– İnceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek nakden iade taleplerindeki tutar 151.000 TL,

Gelir/Kurumlar Vergisi

– Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade

Nakit İade Limitleri

edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.518.000 TL’yi aşan nakit iadeler Tam Tasdik Sözleşmesi olsa da YMM raporu ile yapılamaz. Bu tür iadeler teminat ya da

 

vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

 

(315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 24.01.2022 tarihli GİB Duyurusu)

 

 

 

YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER

İŞLEM TÜRÜ

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

 

Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) Tutar

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

29.000

36.000

44.000

48.000

65.000

65.000

Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit

87.000

106.000

130.000

142.000

193.000

195.000

Translate »