Yeniden Değerleme Oranları (VUK Mük. 298, KVK 32/A, GVK Geçici 69)

(%)

2021 Yılı

Yeniden Değerleme Oranı (VUK GT 534)

36,20

2022 Yılı

I. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (KVK Sirküleri 59)

33,63

2022 Yılı

II. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (KVK Sirküleri 60)

61,12

2022 Yılı

III. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (KVK Sirküleri 61)

92,93

2022 Yılı

Yeniden Değerleme Oranı (VUK GT 542)

122,93

2023 Yılı

I. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (KVK Sirküleri 62)

8,77

2023 Yılı

II. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (KVK Sirküleri 63)

18,95

Translate »