Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.

Şirketlerin 2022 hesap döneminde denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistem KGK tarafından kullanıma açılmıştır.

KGK tarafından yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2022 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

Yapılan sorgulama sonucunda 2022 hesap döneminde denetime tabi olunduğuna ilişkin veri gelmesine rağmen, anılan hesap döneminde denetime tabi olmadığını değerlendiren şirketlerin, gerekli incelemelerin yapılabilmesi adına bu durumu, tevsik edici belgelerle birlikte (şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakinin 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ait kurumlar vergisi beyannameleri, anılan yıllara esas aylık muhtasar beyannameleri vb.) Kamu Gözetim Kurumuna yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Sorgulama yakmak için KGK sayfasına yönlendirileceksiniz.

Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız.

 

 

Kaynak: KGK

Translate »