DRP Partners olarak, özel denetim hizmetlerimizle siz özel etkin çözümler üretiyoruz.

Özel denetimleri ihtiyari olarak, 

Zorunlu denetimlerde, belirlenmiş olan standartların öngördüğü alanlarda denetim faaliyetlerini yürütülürken, özel denetimlerimizde, zorunlu denetimlerden farklı olarak sizlerin ihtiyaçları ve denetim ekibimizin bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle belirlenmiş size özel çözümlerle raporlamalar yapılır.

Ne Zaman Denetme İhtiyaç Duyarsınız?

Şirketlerin karar alma ve operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duyulan doğru bilgi ve bilginin anlaşılabilir düzeyde, karar alma sürecine uygun raporlanmasıyla mümkün olabilir.

Denetim çalışmaları, muhasebe raporlama süreçlerinin doğruluğuna ve anlaşıla bilirliğine katkı sunar. Sizler için daha etkin ve çözüm odaklı hazırlanmış raporlar ve finansal tablolarınız ile doğru karar almanıza katkı sunduğu gibi finansal tablo kullanıcılara güven veren bir yapıya kavuşursunuz.

Özel Denetimler size,

  • Mali sisteminizde eksiklikleri ve yapılacak düzeltmeleri fark edilebilir hale getirir.
  • Karar alma süreçlerinde etkin ve doğru bilgiye ulaşırsınız.
  • Mali ve finansal riskler anında daha yaşanabilecek anormalliklere karşı kendinizi güvende hissedersiniz.
  • Sistemik yapınızda alınacak değişim ve revizyon kararlarında daha etkin çözüm odaklı olursunuz.
  • Sizin için düşünen, konusunda uzman yol arkadaşı edinirsiniz.
Translate »