Bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin genel kurullarında bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarını ve Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların genel kurula sunulması ve yönetim kurulunun ibra edilmesi gerekmektedir.

Bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloların genel kurulda ibra edilmiş olsalar dahi yönetim kurulunun sorumluluğu devam etmektedir.

Finansal kurumlara sunulacak olacak olan finansal tabloların, Uluslar Arası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış  ve bağımsız denetimden geçmiş olması gerekmektedir.

Finansal tabloların bağımsız denetiminde, denetçi görüşünün olumlu / sınırlı olumlu olmaması halinde genel kurul tarafından yeni bir yönetim kurulu seçilmesi ve yeniden bağımsız denetçi seçimi yapılması yasal zorunluluktur.

 

Translate »