Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu

Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde mücbir sebep hali ilan edilmiş, bu yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Öte yandan, mücbir sebep ilan edilen yerler dışında mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması durumunda bu mükelleflerin mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmuş ve bu kapsamdaki mükellefler için sadece mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştı.

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde;

– Deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile

– Mükellefiyet kaydı bulunmamakla birlikte bu yerlerde ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep hali kapsamında kabul edilerek bazı yükümlülükleri ertelenen mükelleflerin,

mücbir sebep halleri 31.07.2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) sona ermiş olup mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sona ermektedir.

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, mücbir sebep hali sona eren yerlerde;

– Deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile

– Mükellefiyet kaydı bulunmamakla birlikte bu yerlerde ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep hali kapsamında kabul edilerek bazı yükümlülükleri ertelenen mükellefler

tarafından 15.08.2023 Salı ve 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi gereken;

– 2023/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci aylarına ilişkin Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresi,

– Aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken aylık yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/11, 12 ve 2023/1, 2, 3, 4, 5 inci ve geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükelleflerin 2022/10, 11, 12, 2023/1, 2, 3 ve 2023/4, 5, 6 ncı dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin

11.09.2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Translate »