Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, Ağır Cezalarla Karşılaşmamak İçin VERBİS’e Kayıt İşleminde Son Gün 30.09.2019

VERBİS’e Kayıtlar Devam Ediyor…

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2018/88 sayılı kararı ile de VERBİS’e kayıt başlama tarihleri ve kayıt için ilgili veri sorumlularına verilmiş olan süreler aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir.

VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri sorumlularına rehberlik edilmesi ve bu konudaki bazı sorulara Kurumumuzca verilmiş olan cevapların görüntülenebilmesi amacıyla “Sorularla VERBİS” dokümanı ile VERBİS’e kayda ilişkin “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu” hazırlanmış olup Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Diğer Dokümanlar” başlığı altında (https://kvkk.gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar) ve VERBİS Anasayfa’da veri sorumlularının istifadesine sunulmuştur. Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198), hafta içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde; Veri Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeleri hususu önem arz etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »