KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*)

İade Hakkı Doğuran İşlemKDVK (Madde No)

Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın 

İadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (1)

İadenin Vergi Dairesine Olan Kendi Amme Borçlarına Mahsubu

İadenin Mükellefin Kendi SGK Prim Borçları ile İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere Mahsubu

İadenin Şirket Ortaklarının Vergi Dairesince Talep Edilen Amme Borçlarına, İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu

İadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi Dairesine Olan Amme Borçlarına, İthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve SGK Prim Borçlarına Mahsubu  

Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler(KDVK Md. 11/1-a, c) 

10.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

VarSadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) (KDVK Md. 11/1-a)

Hizmet İhracatı (KDVK Md. 11/1-a)

Miktara bakılmaksızın VİR veya YMM Raporu veya teminat karşılığında (Teminat VİR veya YMM Raporu sonucuna göre çözülür)

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Sadece mahsuben iadelerde geçerli

Roaming Hizmetleri(KDVK Md. 11/1-a)

10.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

VarSadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler(KDVK Md. 11/1-a, 12/3)

Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)(KDVK Md. 11/1-b)

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler(KDVK Md. 11/1-b)

1.000 TL

Geçersiz

Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna (KDVK Md. 11/1-b)

Miktara bakılmaksızın YMM Raporu karşılığında

Geçerli

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin(KDVK Md. Geç. 17)

10.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

VarSadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların Teslimi(KDVK Md. 13/a)

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araç ve Tesislerinin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetler(KDVK Md. 13/a)

İade miktarına bakılmaksızın VİR veya YMM Raporu veya teminat karşılığında (Teminat VİR veya YMM Raporu sonucuna göre çözülür)

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetleri (KDVK Md. 13/a)

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna(KDVK Md. 13/b)

Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna(KDVK Md. 13/c)

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna(KDVK Md. 13/e)

Petrol Arama Faaliyetleri ile Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşası ve Modernizasyonuna İlişkin Teslim ve Hizmetler(KDVK Md. 13/c)

10.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

VarSadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna (KDVK Md. 13/d)

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna(KDVK Md. 13/f)

10.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

VarSadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimatında İstisna(Md. 13/g)

Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi(KDVK Md. 13/ğ)

Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İstisnası(KDVK Md. 14/1)

10.000 TL

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna(KDVK Md. 14/3)

10.000 TL

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

VarSadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)

Yok

Geçerli

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna(KDVK Md. 15/1-a)

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna(KDVK Md. 15/1-b)

Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna(KDVK Md. 17/4-s)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade(Yıl aştıktan sonra)(KDVK Md. 29/2)

10.000 TL

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)

Yok

Geçerli

Translate »