İş Kanunu’nda işçilerin çalışmış olduğu sürelere göre bildirimden sonra sözleşmelerin sona ermesine kadar geçecek olan “ihbar süreleri” gösterilmiştir. İşçinin işyerinde kıdemi arttıkça ihbar sürelerinin artacağı kabul edilmiştir.

İş Kanunu m. 17/2’ye göre ihbar süresi;

  • İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta (14 gün),
  • İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta (28 gün),
  • İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta (42 gün),
  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta (56 gün)

olarak belirlenmiştir.

İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren iş sözleşmesini tek taraflı fesih etmek istemeleri halinde fesih tarihinden önce çalışma sürelerine uygun olarak yukarıdaki günlerden az olmamak üzere karşı tarafa iş sözleşmelerini fesih edeceklerini bildirmek zorundadırlar.

İhbar zorunluluğuna uymayan taraf belirtilen gün sayısı kadar ücreti ihbar tazminatı olarak ödemek zorundadır.

İş Kanunu m. 27’ye göre ister işçi ister işveren fesih bildiriminde bulunsun işveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini vermek zorundadır.

İşveren, iş arama izni nedeniyle işçinin ücretinden kesinti yapamaz.  İhbar tazminatının peşin ödenmesi halinde iş arama izni söz konusu değildir.

İş arama izni, çalışma saatleri içinde verilir. İş arama izni, günde 2 saatten az olması mümkün değildir. İşçi dilediği takdirde, işverene bildirmek şartıyla iş arama izinlerini birleştirerek topluca kullanabilir.

Translate »