Vergi ve Tastik Hizmetleri 

Sürekli değişen vergi mevzuatı ve vergi kanunlarının karmaşık yapısı, şirketlerin vergi planlaması yapmaya ihtiyaç duymasına neden olmaktadır.

 • Stratejik ve operasyonel vergi planlaması, vergi mevzuatı çerçevesinde işletmelerde yeniden yapılanma ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten DRP Partners, deneyimli vergi danışmanlık ağı ile işletmelerin mali yapılarını analiz ederek en etkin vergi planlamasını ortaya koymakta ve bu yapıyı sürekli olarak denetleyerek gelişimini sağlamaktadır.

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

 • Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi

 • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,

 • Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,

  İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,

 • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi,

 • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi,

 • Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, “Uzlaşma” veya “Dava Açma” süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması,

 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması,

 • Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığı sağlanması,

 • Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi,

 • Gümrüklerde alınan vergilere ilişkin uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık hizmeti sunulması,

Vergi uyuşmazlıkları konusunda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Translate »