Biz Ne Yapıyoruz

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle, gelişmiş ülkelerin birçoğu, özellikle denetim alanında ticari hayatını düzenleyen yasalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. İşletmelerde kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesini amaçlayan bu değişiklikler, ülkemizde de benimsenerek Türk Ticaret Kanunu yenilenmiştir.

Bağımsız denetimin amacı; şirket yönetimi, şirket ortakları ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcılar, bankalar, özel finans kuruluşları ve kamu idaresi) gibi mali tablo kullanıcılarının, tarafsız, doğru, güvenilir ve uluslararası kabul görmüş raporlama standartlarında bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır.

DRP Partners olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmak ve müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

  • Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi,

  • Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması,

  • Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi,

  • Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında yerleşik hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi,

  • İç kontrol denetimleri

Şirketimiz, kurulduğu günden beri bağımsız denetime tabi olan şirketlere kaliteli, güvenilir ve zamanında sonuç verecek denetim hizmetlerinin yanı sıra, ilk defa bağımsız denetimle tanışacak olan işletmelerin muhasebe kadrolarının eğitimleri ve denetime hazır muhasebe sistemlerinin yapılandırılması hizmetlerini de başarıyla sunmaktadır.

Translate »