Gecikme Zammı Oranı %1,6 iken % 2,5 Olarak Düzenlenmiştir.

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 30/12/2019 tarihinden itibaren aylık %1,6 oranında uygulanan gecikme zammı oranı 21/07/2022 tarihinden itibaren %2,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »