Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi KGK Tarafından Yayınlandı

Bilindiği üzere, Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Kurumumuz tarafından ilk olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra başta TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TFRS 16 Kiralamalar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve olmak üzere Kurumumuz tarafından birçok yeni Standart ve güncelleme yayımlanmış ve TFRS Taksonomisi güncellenmiştir.

Bununla birlikte, bağımsız denetime tabi işletmelerin TFRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Kurumumuz bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır. Konuyla ilgili olarak Kurumumuz tarafından daha önce yapılan duyuruda da belirtildiği üzere, söz konusu proje ile bağımsız denetim kuruluşu ya da denetçi tarafından Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Portalı üzerinden PDF formatında Kurumumuza bildirilen denetimden geçmiş finansal tabloların artık Excel formatında alınması ve bu sayede analize uygun veri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, finansal tabloların sisteme yüklenmesinde, her bir finansal tablo türü için Kurumumuz tarafından Excel olarak oluşturulmuş tek tip tablo formatları kullanılacaktır.

Bu kapsamda, hem güncellenen Standartlara uyumun sağlanması hem de EFR Projesi kapsamında sisteme yüklenecek finansal tablolarla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo formatlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi güncellenmiştir.

26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup 13/09/2018 tarihli ve 03/161 sayılı Kurul Kararı uyarınca zorunlu veya isteğe bağlı olarak TFRS uygulayan işletmeler, finansal tablolarını finansal tablo örneklerine göre hazırlamakla yükümlüdürler.

Bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerden TFRS uygulayanlar tarafından da bu finansal tablo örnekleri kullanılabilir.

Ancak, mevzuatları uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na finansal tablo bildiriminde bulunmak zorunda olan işletmeler finansal tablolarını, bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine göre hazırlamaya devam edecektir. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine tabi olan ve sektöre özgü finansal tablo formatları bulunan finansal kuruluşlar da bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Mali Tablo ve Rehberi İndir

Kaynak: Kamu Gözetimi Kurumu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »