2023 Hesap Dönemine Ait KV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme, e-Defterlerin Yüklenme Süreleri Uzatıldı

2023 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme, e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmesi esastır. Mükelleflerimiz ve meslek mensuplarının iş planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiği tabiidir. Bununla birlikte bazı zorunlu koşulların ortaya çıkmasına bağlı olarak bu yükümlülüklere ilişkin süreler zaman zaman uzatılmaktadır.

Bu kapsamda; mükellef ve meslek mensuplarından gelen yoğun talepler, kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanması gereken enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin meydana getirdiği iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınmış ve kurumlar vergisi beyannamesi ile Ba-Bs formlarının verilme ve ödeme süreleri, e-Defter oluşturma, imzalama ve beratların yüklenme sürelerinin uzatılması uygun bulunmuştur.

Buna göre, 26 Nisan 2024 tarihli ve 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar,

– 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar,

– 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

 

Kaynak: GİB

Translate »