Beyan Verme Süreleri Yeniden Düzenlendi

29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre Nisan 2019 ayı içerisinde verilecek beyannameler için beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı
Muhtasar                                     26 Nisan 2019 – 26 Nisan 2019
Damga Vergisi                            26 Nisan 2019 – 26 Nisan 2019
Katma Değer Vergisi                 26 Nisan 2019 – 26 Nisan 2019
Kurumlar Vergisi                       30 Nisan 2019 – 30 Nisan 2019

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı

Katma Değer Vergisi müteakip  ayın 26. günü sonuna kadar

Muhtasar müteakip  ayın 26. günü sonuna kadar

Damga Vergisi işlem ayına müteakip  ayın 26. günü sonuna kadar

Geçici Vergi 1. Döneme müteakip  2. ayın 17.  günü sonuna kadar
Geçici Vergi 2. Döneme müteakip  2. ayın 17.  günü sonuna kadar
Geçici Vergi 3.Döneme müteakip  2. ayın 17.  günü sonuna kadar
Geçici Vergi 4. Döneme müteakip  2. ayın 17.  günü sonuna kadar

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat Ayının son günü Şubat Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi Mart Ayının son günü Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son günü

Beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »