Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29/3’üncü maddesine göre; denetim sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçildiği hesap dönemi için, denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçiminden itibaren en geç 60 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-(b) maddesine göre, denetim sözleşmelerinin imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 47’nci maddesi uyarınca Kurumumuz Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Denetim sözleşmelerine ilişkin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-(b) maddesinde düzenlenen bildirim yükümlülüğü, denetimin yapılış amacına ve kapsamına bağlı olmaksızın tüm bağımsız denetim sözleşmelerini kapsamaktadır. Bu nedenle, ister Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, ister ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler uyarınca, isterse ihtiyari olarak yapılan bağımsız denetimlere ait olsun, imzalanan tüm bağımsız denetim sözleşmelerinin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-(b) maddesinde belirtilen süre içerisinde Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi üzerinden Kurumumuza bildirilmesi zorunludur.

 

Kaynak : KGK

Translate »