1-Hangi şirketler bağımsız denetime tabidir?

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararının (Karar) 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu Karar’da denetime tabi olacak şirketler 4 gruba ayrılmıştır.

1. Grup: Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketler (Karar’a Ekli I sayılı listede sayılan şirketler)

2. Grup: Karar’a Ekli II sayılı listede sayılan şirketlerden, aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler:

  1. Aktif toplamı 60 milyon ve üstü Türk Lirası,

  2. Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası,

  3. Çalışan sayısı 100 kişi ve üstü.

3. Grup: Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler:

  1. Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası,

  2. Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası,

  3. Çalışan sayısı 50 kişi ve üstü.

4. Grup: Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketler:

  1. Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası,

  2. Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası,

  3. Çalışan sayısı 150 kişi ve üstü.

Yukarıda belirtilen ölçütler 2023 ve sonraki dönemlerde denetime tabi olmada geçerlidir. 2018-2022 hesap dönemlerinde bağımsız denetime tabi olacak şirketler için 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen eşik değerler geçerlidir.

 

 

 

Translate »