1015 Sayılı CB Kararı ile Faiz Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranı Yedinden Düzenlendi.

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Kararnamenin 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme Öncesi:
2) Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Düzenleme Sonrası;
2) Mevduat faizlerinden
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar
(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Düzenleme, 01.05.2019 tarihinden itibaren açılacak vadeli hesaplara ödenecek faizlere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »